Doručení Zásilkovnou od 1300Kč. ZDARMA!

Jak posunout hraní člověčiny na další level?

V tomto článku bychom se chtěly trošku po věnovat tomu, proč považujeme pravidla/doporučení, která
přikládáme do všech našich her za zásadní.
Hrát s principy těchto doporučení vám pomůže z našich vztahových komunikačních her vytěžit úplně
jinou kvalitu společného zážitku.

Čeho se často v auto pilotní reakční komunikaci podvědomě automaticky dopouštíme?
• Skáčeme do řeči,
• V hlavě se zabýváme vlastní reakcí na to, co zaznívá a odpojujeme se pozorností od toho, kdo k nám
mluví.
• Následně to, co jsme si v hlavě vygenerovali jako reakci, automaticky nabízíme tomu druhému,
ačkoli prostor zrovna nepatřil nám a druhý si ji ani nevyžádal.
• Bereme si věci osobně, vztahujeme se k nim, ačkoli to co zaznívá, je reflexí prožívání jiné osoby as
námi nemá absolutně nic společného.
• Pokud někdo říká něco, co s námi nesouzní, často hned soudíme nebo zahájíme tažení k
přesvědčování o svém úhlu pohledu, případně začneme soupeřit, který vhled/zkušenost je
relevantnější/validnější.
• Rušíme zkušenost druhého vlastním příběhem.
• Snažíme se rozhovor kontrolovat.
• Zachraňujeme, zlehčujeme, dramatizujeme, démonizujeme nebo se „to“ snažíme udělat „lepším“,
„lehčím“.
• Potvrzujeme nebo vyvracíme.
• Máme často potřebu názorové převahy, která nám poskytuje komfort a ujištění, že jsme nebo si
myslíme „správné“.

Čemu v komunikaci umí pravidla člověčiny pomoci?
• Vytváří stejné příležitosti i pro tiché a rezervovanější, aby nebyli válcovaní těmi, kteří zvyknou ve
skupině dominovat, či strhávat na sebe pozornost, případně rozhovor kontrolovat (toto se může stávat
často dospělým, když hrají s dětmi, ale i dospělým mezi sebou).
• Vytváří prostor pro komunikaci bez manipulace, zahanbování, soupeření či názorové převahy.
• Dovolují ukázat se všemu co v nás žije a možná se dosud muselo skrývat.
• Zvou k přijetí a vzájemné inspiraci, kdy společnými rozdílnostmi jsme si navzájem širším polem
poznání a moudrosti.
• Vše je vítáno, nic není preferováno ani démonizováno.
• Vytváří bezpečí pro otevřenost v hlubší a autentičtější kvalitě.
• Nikam netlačí, nesměřují, vedou jen k sobě samému a odtud k druhým.
• Nezachraňují, nenabízejí řešení, nemudrují, nevnucují, pouze se upřímně a hluboce zajímají.

Jak posunout zkušenost s hraním na další metu:

1. Pravidlo neopakující se odpovědi: Když spotřebujete všechny otázky ze hry, nemusíte ji pro vás
považovat za odehranou, uzavřenou. Při používání pravidla neopakující se odpovědi dovolujete hře
doprovázet vás do nových, širších, hlubších souvislostí sebe samých i vašich vztahů. Takto vás hra
provede k novým příběhům a souvislostem, které jsou v nás často přítomny, ale nebylo zatím mnoho
příležitostí je oslovit či do nich nahlížet.

2. Vyhraďte si na každou odpověď stejný časový rámec pro všechny. 5 minut. Toto je velmi
prospěšné například v párové člověčině nebo pro skupiny, kde jsou smíšeni muži i ženy. Jelikož my ženy
máme často potřebu mluvit obsáhle a sáhodlouze, muže může při tomto způsobu sdílení vypínat, neboť je to pro ně zahlcující.

Při časovém limitu musí žena hledat slova a způsoby, které jí pomohou vyjádřit se
tak, aby ji muž ještě uměl zachytit a vnímat. Na druhé straně muži jsou často skoupí na slovo a ženy
frustrované, že se s nimi neumí propojit, resp. že ze skromné povahy jejich sdílení nemají dostatečnou
představu či pochopení toho, o čem se snaží mluvit. Tento časový limit zase dává muži prostor, ve kterém
se jeho tempem může skrze něj projevit více a zároveň tomu umí dát obsah, který je bohatší než
standardně, což ženě pomůže získat pestřejší obraz o tom, co se snaží o něm pochopit. Důležité je, aby
tento časový limit nebyl ze strany ženy přerušován, aby netlačila, a zároveň dovolila muži ho i nevyužít
možná celý. Každou další hrou, když muž bude mít zkušenost, že je opravdu bezpečné se ženou mluvit,
že se to neotočí proti němu, žena se z toho co a jak on říká „nehroutí“, o tolik lehčeji a přirozeněji mu
půjde se s ní o sebe dělit.


3. Vyhraďte si „posvátnou dobu ticha“ po dohrání hry. To znamená, že například 24 hodin se
nesmíte o ničem z toho co zaznělo mluvit, nevracíte se k tomu, nevytahujete to. Dovolujete tomu žít a
působit. Umožňujete tomu, aby si to ,, sedlo “ do bezpečí, kde na to nečíhá názor, reakce, stanovisko, či
doplňující otázky. Po uplynutí těchto 24 hodin, pokud máte potřebu se k něčemu vrátit, druhý musí s
otevřením tématu souhlasit, případně si může určit hranice, při jejichž dodržení je to pro něj/ni v pořádku.


4. Vytvořte si vlastní otázky, které se dotýkají toho, co cítíte, že mezi sebou chcete/potřebujete
oslovit, ale zároveň v celém procesu setrvejte v maximální úctě, přijetí a otevřenosti, za kterou nikdo není
zpětně potrestán.

5. Zkuste se řídit heslem: ,,Je důležitější poznat, než mít pravdu.“ Často si můžete všimnout, že po
odpadnutí tohoto ,,autopilota“ se můžete v rozhovorech mnohem více uvolnit, neboť sami od sebe
přestanete očekávat to, co jste se domnívali, že vaše rozhovory potřebují, neboť jste to na sobě sami často
zažívali od ostatních jako normu.

Hra vás v čase podpoří nebát se i náročných témat a pomůže vám je přeměnit v příležitosti pro živý a
pravdivý vztah. Přivede vás k novým formám komunikace a otevřeným rozhovorům, aby byl vztah pro
vás místem, kde patříte, kde máte své místo a kam se vždy můžete vracet s čímkoli, co právě prožíváte.
• Po vyjmutí kartičky odpovídá postupně každý hráč/hráčka.
• Naslouchejme i mluvme srdcem.
• Sdílení druhých nepotřebují naše schválení, názor ani reakci.
• Sdílejícímu hráči projevujeme úctu a pozornost tím, že jeho sdílení nijak nekomentujeme,
nesměřujeme, nepřerušujeme, nestrháváme na sebe pozornost. Dáváme mu pozorný, nezasahující prostor.
• Každá odpověď i emoce je vítána, reagujeme na ně s přijetím a citlivostí. Nepokoušejme se je
přeměnit na jiné či „přijatelnější“, než opravdu jsou. Nikdo nemusí odpovídat k naší spokojenosti, ale
odpovídá z místa svého autentického prožívání, proto nesuďme, nehodnoťme ani neargumentujme.
• Všechno, co během hry zazní, je důvěrné a nevynáší se mimo hrací tým.
• Hrajme otevřeně, pravdivě, laskavě a citlivě.
• Své odlišnosti vnímejme jako pestrost, inspiraci a možnost vzájemně si porozumět, místo odsouzení
či okamžité argumentace.
• Můžete použít tzv. „mluvící předmět“, který všem připomíná, že mluví právě a jen ten, kdo daný
předmět drží v ruce. Když své sdílení ukončí, posune jej dalšímu hráči.
• Může vám pomoci pravidlo Moderátora, kterého si ze sebe zvolíte. Jeho role spočívá v tom, že
dohlíží na dodržování hráčské etikety. Upozorní, pokud někdo sdílejícího hráče přeruší, zda bude jeho
sdílení komentovat. Dohlíží, aby výmluvnější hráči nedominovali skupině a aby ti zdrženlivější dostali
stejný prostor.

Ať jsou naše vztahy živé, pravdivé a dělají nám radost! Děkujeme vám za projevenou důvěru.
Do poznání se!
Daniela a Saša

Naše vztahové komunikační hry jsou dostupné na
www.clovecinahra.cz