Doručení Zásilkovnou od 1300Kč. ZDARMA!

Ženy, muži, vztah a sex.

Žena se nedokáže milovat s mužem, kterého si neváží a ke kterému nevzhlíží. Umí se buď přimět, pokud
ji standardy dobré děvky potáhnou za ty pačesy (a v čase si vybudovat betonový odpor) nebo jej naopak
umí použít pro vlastní rozkoš, ale k odevzdání se nedojde.

Přestává si ho vážit, když:

• V něm přestala vidět hrdinu (muž ve svém životě zpohodlněl), přestal si vytvářet výzvy (nikoli pouze
pracovní), ale sportovní, osobní, otcovské, mužské, které by v něm zapalovaly jeho samotného a ona by k
němu mohla vzhlížet.

• Uvěřila, že pro muže jsou atraktivní stejné kvality jako pro ženu, a tak si žena myslí, že když se stane
„boss babe“, umí se ve světě otáčet, je kompetentní, umí si otevřít ústa (na ničem z toho není nic
špatného), ALE když začne s mužem soupeřit a závodit, aby ho dostala pod sebe a on se nechá, přestane
si ho vážit.

• Když jeho vedení je nejisté nebo pohodlné, ne zrovna správné a důvěryhodné.
Pokud žena uvidí, že muž rozhodl z pohodlnosti, ne z toho, co právě teď pro něj, ženu, rodinu, situaci
nejlepší (ačkoli by to obnášelo nepohodlí) jeho vedení pro ni není důvěryhodné, neumí se do něj uvolnit
(právem) a chytá se vedení ona, což je pro ni vyčerpávající a ztvrzující scénář (krátkodobě umí
vypomoci), jen pokud si dlouhodobě muž nevezme vedení zpět, žena je v pohotovostním režimu, kde
začíná schnout, tvrdnout a jedovatět.
- zde začne sama po sobě pálit kritikou na sebe i na muže a celá sexuální dynamika je rozsypaná na prach.

Obzvlášť v dlouhodobých vztazích v sobě muž potřebuje stále nově objevovat hrdinu, neboť žena ho
bude testovat.

Nedělá to, že by mu dělala špatně, ale evoluce ji biologicky naprogramovala být s mužem kompetentním
a důvěryhodným, neboť takový umí jejím dětem i její samé poskytovat bezpečí.

Žena muže drží pozorného vůči životu i vůči němu samému.

Testy přicházejí v pravidelných intervalech a když muž o tomto rytmu zkoušek v ženě ví, je bdělý, dokáže
test velmi spolehlivě načuchat a projít jím vítězně. 👉 potvrdil kompetenci. (To neznamená jí
automaticky vyhovět nebo ženu ,,nepopudit".) Znamená to uvidět aktuální pravdu a zaujmout v ní postoj,
který je ten pravý, byť by to i znamenalo nevyhovět ženě.

Tehdy se ženě nově a hlouběji vůči němu otevírá srdce, lůno a milování s ním se neumí dočkat, vyhledává
ho a zároveň se mu celá předá.
Muž se skrze ženu dotkne vlastní pravdy, velikosti a potenciálu, kterému společně zapálili jiskru.

Inspiruje ho k sebeživému životu.

Tam opět vyroste, psychologická hrdinská kvalita nabere na „svalech“, zažívané bezpečí a obdiv ženy
stoupá, s ní i úcta, kterou muži projevuje. Okolo ženy se vlní pole lásky pro vše čeho se dotýká a může
proudit k jejich dětem.

Její muž jí imponuje a ona ho miluje srdcem, myslí, duchem i tělem.
Možnosti takového muže jsou nekonečné a neomezené.
Žena do sebe dokvétá stále plněji a její životní radost se projevuje ve všem čeho se dotkne.

Žít vedle sebe a hluboce se milovat jsou dvě velmi odlišné zkušenosti. Zároveň je to výzvou právě v
dlouhodobých vztazích.

Objevit právě své unikátní klíče je životní výzvou, za kterou si každý z nás
potřebuje převzít a ponést svůj díl zodpovědnosti.

Kdy si vážíš svého muže a kdy umíš k němu vzhlížet? Kdy ti imponuje?