Doručení Zásilkovnou od 1300Kč. ZDARMA!

Jak poznat toxický vztah s narcistou?

Narcisté jsou lidé s velmi specifickým chováním a vztahováním se. V souvislosti s nimi existuje něco
jako škála-spektrum, na kterém se dá nacházet podle toho, jaké hluboké projevy narcizmu se v osobnosti
projevují. Začněme nejprve poukázáním rozdílů mezi zdravým a nezdravým vztahem.
Kvality zdravého vztahu jako takového: upřímný zájem, vzájemné obohacování, rovnocennost, úcta,
láska, růst, otevřenost, učení, kvalitní společné chvíle, útočiště, zázemí, přijetí, bezpečí, osobní
zodpovědnost.


Vztah s narcistou neobsahuje ani jednu z těchto kvalit. Obsahuje ale moc, nadvládu, manipulaci,
kšeftování s přízní, závislost, znevažování, ponižování, hierarchii (na jejímž vrcholu je samozřejmě
on/ona), zbavování se zodpovědnosti, obviňování, zahanbování.


S narcistou tedy není možné mít skutečný vztah.

Narcistovi totiž nikdy nešlo ani nejde o vás, jde mu o
sebe a o to, jak mu (ne)umožňujete se cítit. Resp. o svou narcistickou dávku, kterou mu interakce s vámi
přináší. Narcistická dávka má za účel plnit díry v narcisově sebehodnotě a hluboké nejistotě. Proto
nároky, které mají na lidi kolem sebe, nikdy nejsou naplnitelné. Jsou hladoví po neustálém obdivu a
velebení, pokud jim to jejich vztah s vámi nepřináší v dostatečné míře, začne se kolotoč obviňování,
ponižování a manipulace.

Cílem je dostat vás do pocitu méněcennosti a zodpovědnosti za cizí osobní
tragédii, aby se ve vás aktivoval pocit viny a začali jste dávku opět přinášet. Vztah s nimi vás má
přesvědčit, že bez nich jste nic, že jinak by o vás nikdo nestál a nemáte jako člověk moc co nabídnout,
prostě vadný kus a zklamání. Proto narcisté přitahují lidi submisivní, s téměř žádnými hranicemi a téměř
nulovou sebe hodnotou, kteří si nedůvěřují a potřebují v životě cizí vedení, což jim dodá iluzi ochrany a
pseudo-komfortu, kdy nemuset nést zodpovědnost vymění za ztrátu svobody a osobní suverenity.
Narcisté si potřebují lidi kolem sebe držet v podřazené a závislé roli. Činí tak formou udělování/odebírání
přízně, pomoci, formou vytváření pocitu závazku či dluhu, či znevýhodnění. Tehdy přitéká potřebná
dávka, která zapůsobí a chvilkově necítí skutečný rozsah vlastního strachu.

A to je cíl. Alespoň chvilkově
vypnout strach z opuštění, z toho, že "nejsem dost, nezasloužím si lásku".

Narcista se neustále porovnává, je extrémně soutěživý, neumí prohrávat, netoleruje chyby a
nedokonalosti, právě naopak, zahanbuje ostatní. Vlastní chyby si však za žádných okolností nepřizná a
zásadně se neomlouvá. Není schopen empatie a nadřazenost mu přináší největší vzrušení. V nadřazenosti
je totiž ve svých očích alespoň na chvíli někým důležitějším.

Často jsou to mimořádně úspěšní lidé ve
světě byznysu, honba za úspěchem a touha vyniknout, být lepší než ,,ostatní" je dokáže vybičovat k
velkým výkonům. Na rozdíl od zdravě úspěšných lidí, narcisté navzdory svému úspěchu, nejsou oblíbení
šéfové. Známými příklady narcistických osobností je např. Kanye West, Donald Trump- mimořádně
úspěšní, s nadřazeným vztahem k druhým, pohrdají ženami a nerespektují jejich hranice a hodnoty.
Arogantní vystupování, neschopnost přijmout kritiku, přehazování odpovědnosti v případě neúspěchu, v
případě úspěchu připisování si i cizích, neschopnost přiznat si chybu, výbušnost při neschvalování, jsou
hladoví po obdivu, pozornosti, komplimentech a velebení, neschopní se omluvit.
Jak přetnout nezdravý koloběh, pokud jste se ocitli ve vztahu či interakci s narcistou?

Hranice, vztahový
odstup a sebe hodnota. Sebe hodnota vám totiž dává oporu umět se neidentifikovat s narcisovými pokusy
vás manipulovat, zahanbovat, obviňovat či přesvědčovat o vaší nedostatečnosti (tohle je ale jedna z
nejnáročnějších výzev, protože je to dlouhodobá práce).
Narcisté totiž nesnášejí, když je někdo prokoukne a nezapíná se na jejich nástroje. Když uvidíte do jejich
nejistoty a slabin a vystupujete z rozehrané hry, jdou do naprostého šílenství. Všemi nástroji začnou ještě
poslední tažení k udržení dávky. Urážky, zahanbování, znevažování, hrozby, výhrůžky. Narcisté nesnášejí
být irelevantní, proto pokud jsou jejich pokusy neúčinné je to pro ně největší ohrožení přísunu dávky.

Hranice je jasné a detailně realizované ano a ne. I 90%ní ano je někde hluboce převlečené NE. Proto to chce být odvážně zvědavý na své vlastní potřeby a co na sobě dovolíme, co si pro sebe zasloužíme.

A následně mnohem těžší krok to celé otevřeně komunikovat a realizovat.


Vystupujete-li ze vztahu s narcistou je potřebné mít kolem sebe lidi, kteří vás mají skutečně rádi, kteří
vnímají vaši hodnotu a podrží vás, pokud se začnete samostatného kráčení životem bát. Lidé, kteří žili
dlouhodobě ve vztazích s narcisty mají velmi křehkou důvěru ve vlastní schopnosti a samostatnou
životaschopnost a může je to v čase vtahovat zpět, pokud nést zodpovědnost za vlastní život, se začne
jevit jako příliš velká, nová a neznámá. Při vztazích s narcisty se totiž nedá přeskočit krok odpoutání a
tedy vytvoření velké vztahové vzdálenosti, kde můžeme bez ohrožení na tomto všem v sobě pracovat.

Po překročení a udržení je však odměna velmi štědrá. Velký kus sebe se nám vrátí a stává se součástí našeho
bytí. Kus, který důvěřuje svým schopnostem a kompetencím. Nepochybuje o své hodnotě.
Všichni jsme/nebo byli v jistém období života či v jistých chvílích narcisté i oběti. Závisí na tom, která
trápení v nás se ozvou a pokoušejí se chránit. Všechno je však v našich rukou a bdělost k tématům z
našeho nitra nás umí osvobodit ze zajetí našich předchozích zkušeností. Ve vztazích se umíme vzájemně
léčit.

Proto i narcisté nejsou vyhnanci. Jsou to často velmi ranění lidé toužící po opravdové lásce, touží se
cítit hodnotní. Každý z nás však svůj díl práce ve vztahu musí odmakat sám. A jednou se to může opět
setkat, ale tentokrát už ve zdravějším nastavení.